Badania pisma

MIKROSKOP WIELOZADANIOWY MULTIZOOM AZ-100

Nowa koncepcja mikroskopu wielozadaniowego zapewnia bardzo duży zakres powiększeń: od 5x do 400x. Zostało to osiągnięte dzięki efektywnemu połączeniu zalet mikroskopów z płynnie zmienną ogniskową (zoom) i klasycznych mikroskopów wyposażonych w miskę obrotową z trzema obiektywami.

Płynna zmiana powiększeń odbywa się zatem dzięki zmianie obiektywu i regulacji pokrętłem zoom - jeden mikroskop pozwala na obserwację obiektu w skali makro i w skali mikro.

Duże pole widzenia - 44 mm oraz duża odległość robocza - do 85 mm pozwalają na wykonywanie bardzo różnych zadań.

Możliwość podłączenia kamery. Nasadka okularowa ergonomiczna. Obiektywy do wyboru 0.5x, 1x, 2x, 4x i 5x, okulary 10x, zoom 8x. Bardzo stabilny statyw, kilka różnych stolików przedmiotowych ruchomych XY, ostrość regulowana śrubami mikro i makro, oświetlacze światła przechodzącego i odbitego.

CYFROWA STACJA KONTROLI DOKUMENTÓW VSC-6000

VSC-6000 jest najnowszym osiągnięciem angielskiej firmy Foster & Freeman, jest to tak jak jego poprzednik VSC-5000 cyfrowy system służący do wszechstronnej analizy dokumentów w różnych zakresach światła. To urządzenie oprócz fizycznych zmian wyglądu (m.in. brak jakichkolwiek przełączników z przodu urządzenia), posiada dodatkowo nowe źródła światła i nowe funkcje pozwalające na wykrycie fałszerstwa, a oprócz tego pozwala na analizę dokumentów w tradycyjnych świetlnych technikach kontroli zabezpieczeń, umożliwia komputerową archiwizację i analizę obrazu. Głównymi cechami urządzenia są kompaktowość i perfekcyjna jakość optyczna obrazu we wszystkich zakresach światła, a przez to daje pewność wykrycia fałszerstwa. Poprzedni model VSC 5000 znalazł zastosowanie w pracy ekspertów w dziesiątkach laboratoriów kryminalistycznych całego świata.

FUNKCJE:

 • nowa funkcja weryfikacji nadruków magnetycznych
 • wbudowany spektrofotometr do analizy widm przy absorpcji, reflektancji, transmitancji i fluorescencji
 • funkcja IPI umożliwia odczytanie druku ukrytego w zdjęciu paszportu
 • funkcja OCR połączona z odczytem danych biometrycznych
 • nowy interfejs użytkownika, pozwala na jeszcze łatwiejszą obsługę urządzenia
 • demaskuje fałszerstwa i przerabiane dokumenty
 • absorbując podczerwień pokazuje przeróbki
 • pokazuje zabezpieczenia w IR
 • uwydatnia znaki wodne
 • pokazuje zabezpieczenia UV w pełnym kolorze
 • wykrywa wymazywania w dokumencie
 • porównuje dokumenty ze sobą poprzez nałożenie ich obrazów na siebie
 • dzięki zastosowaniu funkcji powiększenia (zoom) umożliwia odczyt mikrodruku
 • możliwość regulacji czułością kamery umożliwia wykrycie przez operatora nawet słabego świecenia we fluorescencji
 • umożliwia pomiary długości i kąta elementów na dokumencie

VSC-6000 - zawiera wszystkie niezbędne źródła światła

 • światło UV (254nm, 312nm i 365nm) odbite i przechodzące (365nm)
 • 250 watowa lampa halogenowa (zakres światła od 400nm do głębokiej podczerwieni) generuje świecenie IR i za pomocą 80 ustawień kombinacyjnych filtrów, daje możliwość wykrywania fałszerstw
 • generuje światło białe kątowe ( z lewej lub z prawej strony dokumentu - o stronie z której pada światło decyduje operator)
 • posiada oświetlenie LED do techniki OVD (hologramy) i OVI z programowaną kolejnością włączania i wyłączania diod wraz z nagrywaniem filmu ukazującego płynnie zmiany świecenia hologramu

VSC-6000 - zawiera kolorową kamerę cyfrową CCD 5 mln pikseli pracującą w standardzie Fire Wire dającą wysoką rozdzielczości i w połączeniu z doskonałą optyką obiektywu daje perfekcyjnej jakości obraz.

PRZENOŚNA CYFROWA STACJA KONTROLI DOKUMENTÓW VSC4CPLUS
Wideo spektral komparator VSC-4PLUS firmy foster + freeman VSC-4PLUS jest nowością na światowym rynku urządzeń do kontroli paszportów i został dodatkowo unowocześniony w styczniu 2007roku. Urządzenie VSC-4PLUS powstało w oparciu o urządzenie VSC-4CX.

VSC-4PLUS - standardowe cechy urządzenia:
 • pokazuje zabezpieczenia anty-Stkes
 • pokazuje zabezpieczenia UV w pełnym kolorze
 • bada znaki wodne w świetle przechodzącym
 • bada dokumenty w podczerwieni
 • źródło światła bocznego lewego i bocznego prawego, świecącego
 • wykrywa wymazywania i zamazywania na dokumencie
 • porównuje dokumenty ze sobą poprzez nałożenie ich na siebie
 • dzięki zastosowaniu specjalnego obiektywu z 18-krotnym zoomem można uzyskać 46x powiększenie na ekranie monitora 19"
 • maksymalne pole widzenia 133mm x 100mm
 • minimalne pole widzenia 8,5mm x 6,4mm
 • możliwość regulacji czułością kamery i wykrycie przez operatora nawet słabego świecenia we fluorescencji
 • zmotoryzowany mechanizm zmiany filtrów uruchamiany jest z pulpitu sterującego
 • zastosowano również światło odbite i przechodzące UV 365nm
 • urządzenie posiada 13 filtrów na kamerze : 590, 610, 630, 645, 665, 695, 715, 725, 780, 850 i 1000nm oraz filtr szerokiego pasma z zakresu 400-780nm i filtr przepuszczający od 400nm
 • zastosowano również lampę UV działającą w zakresie 254nm i 313nm z jednoczesnym zachowaniem pełnej ochrony dla oczu i skóry
 • światło coaxialne 1W lampa diodowa
 • 100 watowa lampa halogenowa generuje świecenie IR za pomocą 10 bloków filtrów o następujących zakresach: 400-480, 400-540, 400-580, 450-580, 495-640, 520-640, 560-680, 620-740, 650-740 oraz szerokie pasmo 400-680nm

FUNKCJA MACRO - Istnieje możliwość zapisania w pamięci urządzenia 99 makr. Każde makro można nazwać np. "Polski paszport". Do każdego makra można przypisać sekwencję wykonywanych po sobie ustawień urządzenia VSC-4PLUS (źródła światła, filtry, powiększenie obrazu) wykonywanych automatycznie. W tym momencie pracownik SG wkłada tylko paszport do urządzenia wybiera odpowiednie makro i obserwuje paszport na ekranie monitora LCD. Taka kontrola jest szybsza i co najważniejsze nie absorbuje pracownika samą obsługą urządzenia.

FUNKCJA >700nm - funkcja ta zmienia ustawienia kamery w ten sposób, że przy badaniu dokumentu mamy bardziej czysty, pozbawiony szumów obraz. Ponadto w szybki sposób ustawiane są odpowiednie filtry podczerwieni, co równiej dodatkowo nie absorbuje pracownika obsługującego urządzenie

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA OSD - jest to nowe źródło światła białego diodowego wykorzystywane do badania farb zmiennych optycznie oraz hologramów. Ogólnie mówiąc źródło to pod różnym kątem oświetla badany dokument, przez co uwidaczniane są różne charakterystyki dokumentu.

POKRĘTŁO OBSŁUGUJĄCE URZĄDZENIE - pokrętło to w zależności od ustawień VSC-4PLUS kontroluje:
 • Ustawienia kamery (czas integracji, wzmocnienie kamery) i obiektywu (przysłona, ostrość) - ustawienia te działają w trybie ręcznym - domyślnie parametry powyższe ustawiane są w sposób automatyczny
 • Intensywnością świecenia światła białego w różnych źródłach światła
 • Możliwość obrotu obrazem jak i lustrzanego odbicia
SPEKTROSKOP RAMANA FORAM 685/2

Spektroskop Ramana FORAM 685/2 to najnowsza wersja urządzenia do badania dokumentów metodą opisu spektralnego środków kryjących. Model ten jest wyposażony w mikroskopową miskę rewolwerową z kilkoma obiektywami dzięki czemu zakres powiększeń jest większy niż w poprzednim modelu. Sercem całego urządzenia jest laser o długości fali 685 nm.

Widmo Ramana jest tworzone kiedy foton wychodzący z wiązki lasera uderza w substancję badaną, następuje bezpośrednie wzajemne oddziaływanie między molekułami. Wówczas foton zyskuje bądź traci małą ilość energii. Energia ta zmienia się alternatywnie albo w długość fali odbijającą światło, albo w nową długość fali składającą się z widma Ramana. Widmo to wykazuje unikalne cechy i właściwości struktury molekularnej materiałów, i to właśnie zapewnia nas o niepowtarzalności badanej substancji. Oprócz metody badania techniką Ramana, Foram wykorzystuje również technikę SERRS (Surface Enhanced Resonant Raman Scattering). Technika ta pozwala na pomiar widm nawet, gdy badana substancja pisząca wykazuje bardzo dużą intensywność świecenia (fluorescencję). SERRS jest swojego rodzaju filtrem, który to świecenie redukuje i dzięki temu możliwy jest pomiar widm.

Integralną całością systemu analizy nieznanych substancji, jest program obsługujący pracę urządzenia RamSkan. Z poziomu komputera sterujemy urządzeniem, mając nad nim całkowitą kontrolę. Program jest prosty w obsłudze i nawet operatorowi nie mającemu styczności z komputerem nie będzie sprawiał problemów. Samo urządzenie Foram 685-2 wyposażone jest również w stolik ruchu X, Y oraz Z. Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość precyzyjnego ustawienia plamki lasera na próbce oraz - co jest bardzo ważne przy badaniu - dzięki ruchowi w osi Z, możliwość ustawienia ostrości.

Obecnie jest to technika, która rozwija się bardzo szybko i zyskuje coraz większe zaufanie użytkowników, w tym u kilku użytkowników FORAM-a w Polsce.

SMZ 1500

Jest to pierwszy na świecie mikroskop z głowicą zoom 15:1, która daje zakres powiększeń od 0,75x do 11,25x. Całkowity zakrespowiększeń mikroskopu, z wyposażeniem dodatkowym, wynosi 3,8x do 540x. Zaprojektowana wyłącznie do tego mikroskopu najnowocześniejsza seria obiektywów P-HR PLAN APO o powiększeniach0,5x, 1x, 1,6x charakteryzuje się znakomitą jasnością i kontrastem obrazu, wysokimi aperturami oraz rewelacyjnąrozdzielczością - przy obiektywie P-HR PLAN APO 1,6x jest to 630 linii/mm. W uzyskaniu najlepszej jakości obrazu pomaga wbudowana w głowicę przysłona irysowa.
Budowa modułowa i bogate wyposażenie dodatkowe pozwala naskonfigurowanie tego mikroskopu zgodnie z wymaganiami każdego użytkownika.